അല്ലേലും നമ്മൾ മലയാളികളങ്ങിനെയാ…
എവിടെ പോയാലും ഒരമ്മ പെറ്റ മക്കളെ പോലെയാ…
ഇനി ദുബായിലായാലും ഏത് മലയാളിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പേടിക്കാതെ ബന്ധപ്പെടാം…
സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്യുന്ന മലയാളിക്ക്‌ നമ്മളൊരുക്കുന്ന
“മലയാളിയുടെ സ്വപ്നക്കൂട്”
ദുബായ്മലയാളി.കോം

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here